İnsan Kaynakları Politikası

Şirketlerin en önemli yapı taşı insandır. Bir materyali ve teknolojiyi seçmek kolaydır. Lakin, kendini kariyerine ve meslek aşkına adamış doğru insanı bulmak zordur. Bu sebeptendir ki İhtiyaroğlu’nun en büyük sermayesi çalışanlarıdır.

Adnan İHTİYAROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

İhtiyaroğlu Grubu olarak, insan odaklı yönetim anlayışı içerisinde, çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimle birlikte, zihinsel yetenekleri, kişilik özellikleri, kendilerini geliştirme düzeyleri, işlerinde ilerleme ve üst düzeylere gelme istekleri dikkate alınarak kariyer planlarına yön vermektedir. Bununla çalışanlarımızın iş doyumunu, şirkete bağlılığını ve şirket içi hareketliliğini sağlamaktayız.

Kritik görevlere yapılan atamalar için çalışanlarımızın iş başarısı, performans düzeyi ve bulunduğu grup içinde yapılan yetkinlik bazlı seçmeye dayalı ölçütler esas alınmaktadır. Performans yönetim sistemiyle belirlenen eğitim ile desteklenen çalışanlarımızı geleceğe iyi birer yönetici adayı olmak üzere hazırlamaktayız.

Belirlenen şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışan personelimizin verimli çalışmalarını teminen kariyer fırsatını kendilerine sağlamak adına Topluluk Şirketlerimiz’de doğan fırsatları önce kendileri ile paylaşarak endirek olarak kariyer gelişmelerine katkıda bulunmaktayız.

Tarafsız ve eşit fırsat anlayışıyla yapılan kariyer yönetimi ile şirketlerimizin uzun vadeli hedeflerini belirleme ve geliştirme imkanlarını yaratarak, çalışan bireylerin de kendini gerçekleştirme ihtiyacını karşılayarak, kişinin motivasyonuna önemli bir katkıda bulunmaktayız.

Çalışanlarımızın kariyer hedeflerine yatırım yaparak, şirketimizin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli entellektüel ve yaratıcı kapasiteyi oluşturmanın gereğine yürekten inanıyoruz.

Aradığımız temel yetkinlikler

  • Aidiyet
  • Başarma İsteği
  • Takım çalışması ve işbirliği
  • Gelişim ve Değişime Açlık
  • Özgüven

Başvuru

Şirketimizdeki açık pozisyonları Kariyer.Net üzerinden inceleyebilirsiniz. Genel başvuru yapmak için lütfen aşağıdaki butona tıklayınız.

BAŞVURU FORMU